BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

Hiện nay ô tô đã trở thành phương tiện giao thông ngày càng phổ biến hơn tại Việt Nam. Những người sử dụng xe mong muốn xe của họ luôn trong điều kiện tốt nhất, an toàn …

GIA HẠN BẢO HÀNH

Tham gia vào chương trình Gia hạn bảo hành của Honda Việt Nam, chiếc xe của bạn sẽ được kéo dài thời hạn bảo hành tiêu chuẩn (bảo hành xe 

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH

Trong suốt thời kỳ bảo hành, Honda Ôtô Sài Gòn Quận 2 chịu trách nhiệm sửa chữa miễn phí (phụ tùng và/ hoặc nhân công) về các khuyết tật về vật liệu và